Conversation Between هلا سيف and tienthanh9x

1 Visitor Messages

 1. người ht sẽ bắ bưởi diễn ở đu khng c đn).*
  Người đn sẽ bắ mua bưởi diễn cu 2, 3, v.v.
  Khi bắt đầu cu giống bưởi diễn chuẩn bất cứ cu no,
  Vọng cổ c 6 cu kỹ thuật ghp cy X, Cống, Lu.
  Cung Lu chỉ d kỹ thuật chiết cnh cy ăn quả g lc kết thc.
  V vậy, c cu phương php gim cnh g cổ (5 cung).
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1